Seaonics

  +48 58 739 64 60

  poland@seaonics.com

SEAONICS
Specialized handling
and lifting technology

SEAONICS Specialized handling and lifting technology
SEAONICS Specialized handling and lifting technology

SEAONICS POLSKA

Kontakt

Seaonics Polska Sp. z o.o.

+48 58 739 64 60

NIP PL9571068970, REGON 221876385
KRS 0000460957, BDO 000354287

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 400 000 PLN

Siedziba firmy

CUBE OFFICE PARK – budynek A
ul. Jana Pałubickiego 6
80-175 Gdańsk
budynek_a_SEAONICS

Produkcja

ul. Benzynowa 50
83-021 Przejazdowo