SEAONICS POLSKA

Contact

Seasonics Polska Sp. z o.o.

+48 58 739 64 60

NIP 9571068970, REGON221876385
KRS 0000460957, BDO 000354287

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 400 000 PLN

Headquarters

CUBE OFFICE PARK – budynek A
ul. Jana Pałubickiego 6
80-175 Gdańsk
budynek_a_SEAONICS

Production

ul. Benzynowa 50
83-021 Przejazdowo